0
Cloud Zoom small image
˂
˃

10 Viên Kẹo Sâm Hamer

900.000đ
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Đã vào giỏ hàng
  • Mỹ
  • Tăng cường sinh lý nam giới, tăng cường thể lực trong quan hệ
  • Cynomorium songaricum, triterpene sapogenin, hoocmon glucocorticoid, axit amin
  • Tác dụng nhanh chóng, tiện lợi qua đường ngậm
  • Nam giới muốn gia tăng thể lực khi quan hệ, sung mãn hơn khi sex hoặc chơi thể thao
  • Viên
  • 10 viên
  • Dùng 01 viên trước khi có nhu cầu quan hệ 30 phút
  • Dùng trước quan hệ & dùng hằng ngày